Ben 40 jaar vrijwilliger

Vrijwilliger zijn in deze tijd is toch heel bijzonder, wat moet de maatschappij zonder hen. Op zaterdag 26 september werd zo’n vrijwilliger in het zonnetje gezet in de speeltuin. Hij doet dit al iets meer dan veertig jaar, dat verdient een pluim van jewelste. De speeltuin op orde houden met nog wat vrijwilligers, zorgen dat het er veilig en schoon is en regelmatig aangepast wordt met nieuwe attributen voor de kinderen. De dierenweide die hem toebehoort, zijn zorg voor de geiten en bokken en al het onderhoudt dat daarmee gepaard gaat: Chapeau! Dit heeft hij jaren gedaan naast zijn vaste baan, petje af. Als cadeau is er een gedenkpaaltje voor hem gemaakt, deze staat rechts van het looppad bij een boompje. Ik zal zijn naam niet noemen want ik denk dat u hem vast wel eens gesproken en gezien hebt in de speeltuin. Heel heel veel dank namens velen en dat we je nog een flink aantal jaren bezig mogen zien in en om de speeltuin. Namens alle speeltuin liefhebbers BEDANKT!