Huisregels

De speeltuin is niet van de gemeente Zwolle, dit is privé terrein waar onze huisregels  gelden:

 • Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de speeltoestellen is altijd geheel op eigen risico.
 • Ouders, begeleiders en bezoekers houden zelf toezicht en zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Toegang voor kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwassene. U dient zelf toezicht te houden op uw kinderen!
 • Afval hoort in de vuilnisbak, samen houden we de speeltuin schoon!
 • Fietsen en/of brommers horen buiten de speeltuin.
 • De gehele speeltuin is rookvrij. Hier is roken en het gebruik van verdovende middelen evenals alcohol niet toegestaan.
 • We voetballen niet in de speeltuin. Voetballen kan op het trapveld naast de speeltuin.
 • Huisdieren graag thuis houden, daarvoor in de plaats hebben wij een dierenweide.
 • Het is niet toegestaan de dieren te voeren, ze worden er ziek van.
 • Ieder kind tot 12 jaar is vrij in het gebruik van de speeltoestellen, gebruik deze waarvoor ze bestemd zijn.
 • De speeltoestellen zijn niet geschikt voor gebruik door volwassenen!
 • De toegang is gratis voor leden van de speeltuinvereniging.
  • U kunt lid worden van de speeltuinvereniging door het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website of een e-mail te sturen met uw contactgegevens. U krijgt dan een bevestiging van de inschrijving met het verzoek om de contributie te betalen. Leden betalen € 17,50 per jaar voor het hele gezin. Vrije toegang tot de speeltuin na het betalen van de contributie. Scholen of instellingen kunnen lid worden voor € 110 per jaar.
 • Voor niet-leden is de entree € 1,00 per kind en per dag.
  • Entreegeld in de groene brievenbus die aan het kippenhok hangt. Betaling kan ook via de QR-code op de brievenbus. U kunt de camera van uw telefoon gebruiken om de code te scannen. Of u maakt het bedrag over op onze bankrekening NL 48 INGB 0002 2066 82 t.n.v. Speeltuin Het Noorden
 • Leden van de speeltuinvereniging mogen een kinderfeestje organiseren. Graag tijdig (minimaal 7 dagen van te voren) aan ons doorgeven via ons e-mailadres. Voor kinderen die geen lid zijn van de speeltuinvereniging betaalt u € 1,00 per kind.
  • Speeltuin Het Noorden behoud zich het recht voor om uw aanvragen te weigeren.
  • let op: Tijdens het kinderfeestje is barbecueën evenals partytenten en het gebruik van alcohol niet toegestaan. De speeltuin dient weer netjes achtergelaten te worden, neem uw afval mee naar huis .
  • Het is niet de bedoeling dat delen van de speeltuin afgezet worden voor privé gebruik.
 • Er is water en een toilet aanwezig. Houdt het toilet schoon!
 • In de speeltuin is barbecueën, open vuur, partytenten, (harde)muziek e.d. niet toegestaan.
 • Neem uw afval mee naar huis of laat dit achter in de afvalbakken.
 • Spreek kinderen erop aan als u onregelmatigheden ziet.
 • Laten we de speeltuin met ons allen gezellig en heel houden. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een veilige en goede sfeer.
 • Openingstijden: de hele week van 09.00 tot 18.00 uur, tenzij anders vermeld.
 • De speeltuin is open van eind april tot eind oktober.