Info & regels

Onze regels en toegang tot de speeltuin:
• Voor kinderen t/m 12 jaar en hun ouder/s – begeleider(s)
• Verboden voor kinderen ouder dan 12 jaar
• Entree: 1,00 euro per kind. Gratis voor ouder(s) en begeleider(s)
Voor leden is de toegang gratis nadat u de contributie heeft betaald.

Openingstijden: de gehele week van 09.00 tot 18.00 uur. (open van april tot eind oktober)

U kunt lid worden door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen. U krijgt dan een bevestiging van uw inschrijving met het verzoek om 17,50 euro over te maken.

De daarop volgende jaren ontvangt u een contributiebrief per e-mail of met de post.

Het lidmaatschap voor scholen en instellingen kost 110,00 euro per jaar.

Wilt u meer informatie, stuur dan een email naar: het_noorden@live.nl of kijk op onze website: www.speeltuinhetnoorden.nl

Ons postadres is:
Speeltuin “Het Noorden”,
Albert Cuypstraat 15 A,
8021 DT Zwolle.

Bankrekening nummer NL 48 INGB 0002 2066 82 t.n.v. Speeltuin “Het Noorden”. KvK nummer : 05027037

De speeltuin is niet van de gemeente Zwolle, dit is privé terrein waar onze eigen regels gelden. De speeltuin draait op entree geld, contributie, leden en vrijwilligers.
• Wist u dat de grote glijbaan 17.000 euro heeft gekost ?
• En onderhoud en tuin door vrijwilligers wordt gedaan ?

Neem uw afval mee naar huis of laat dit achter in de prullenbak. Spreek kinderen er op aan als u onregelmatigheden ziet. Laten we de tuin met zijn allen schoon en heel houden !

Er is water en een toilet aanwezig.

De speeltuin is rookvrij.

Het is verboden de schapen en geiten te voeren, ze worden er ziek van.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.