Lidmaatschap & Entree

Speeltuin Het Noorden is een vereniging. De opbrengsten van de speeltuin, bestaan uit entreegelden, contributies van leden en subsidie van de gemeente Zwolle. Met deze opbrengsten wordt de speeltuin in stand gehouden. Er worden  bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen aangeschaft en ook de materiaalkosten van het onderhoud van de speeltoestellen en de speeltuin worden uit deze opbrengsten betaald. Het onderhoud van de speeltoestellen en de speeltuin wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Niet-leden betalen entreegeld. Het entreegeld bedraagt € 1 per kind voor elke keer dat het kind komt spelen in de speeltuin. Ouder(s) en begeleider(s) mogen gratis met hun kind(eren) de speeltuin in.

Lid worden van de speeltuinvereniging kan door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen. U krijgt dan een bevestiging van uw inschrijving met het verzoek om het contributiebedrag van € 17,50 over te maken. Voor leden is de toegang gratis nadat u de contributie heeft betaald. De daarop volgende jaren ontvangt u een contributiebrief per e-mail.

Alle natuurlijke personen van achttien jaar en ouder en rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging. In de praktijk bestaan de leden veelal uit gezinnen met kinderen uit heel Zwolle die regelmatig de speeltuin bezoeken maar er zijn ook leden die de speeltuin een warm hart toedragen en zelf niet komen spelen.

Ook scholen, instellingen en kinderopvangorganisaties kunnen lid worden van de vereniging. de kosten hiervoor bedragen 110,00 euro per jaar.

Wilt u meer informatie, stuur dan een email naar: het_noorden@live.nl of kijk op onze contact pagina. Wil je ook wat doen voor de speeltuin? kijk dan op Vrienden van de speeltuin