Privacyverklaring

Welkom op de website van speeltuinvereniging het Noorden. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze leden en bezoekers. In deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen we nemen om uw privacy te waarborgen.

 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  Als speeltuinvereniging hebben we een ledenbestand waarin we persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor het functioneren van onze vereniging. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals ledenregistratie, communicatie en het organiseren van activiteiten.
 2. Rechtsgrondslag
  De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkenen. Bij het aanmelden als lid, vragen we expliciet om toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
 3. Beveiliging
  We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of diefstal. Onze vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming en alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 4. Website en cookies
  Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en worden alleen gebruikt voor analytische doeleinden. U kunt uw webbrowser instellen om cookies te weigeren, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.
 5. Delen van persoonsgegevens
  Wij delen persoonsgegevens van leden alleen met hun uitdrukkelijke toestemming en alleen voor specifieke doeleinden, zoals de samenwerking met partners van de vereniging. Wij zorgen ervoor dat deze derden voldoen aan de vereiste veiligheidsmaatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 6. Uw rechten
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en over te dragen. Neem in dat geval contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze website. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze speeltuinvereniging. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.