OUD – Over ons

Speeltuin Het Noorden is opgericht op 30 november 1932. Buurtbewoners werden opgeroepen lid te worden zodat hun kinderen ongestoord konden spelen “zonder de gevaren van de openbare weg te moeten trotseren“. (1932!) De contributie werd op vijf cent per week gesteld, “wat voor niemand een beletsel behoeft te zijn“.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de speeltuinvereniging uitgebreid tot Wijk- & Speeltuinvereniging. Er werd een modern gebouw neergezet, er ontstonden diverse clubjes, zoals de biljartvereniging, een ouderensoos, de kinder-dinsdagavondclub, een dartvereniging en er vonden allerlei activiteiten plaats. Denk aan schilderen& tekenen, bingo, kaarten en bloemschikken.

Tijdens het 65-jarig jubileum in 1997 is de speeltuin grootschalig gerenoveerd. Uit eigen middelen werd 60.000 gulden betaald. Daarnaast werd nog eens 100.000 gulden via sponsoring en subsidie verkregen.

Rond 2010 werd het bij de speeltuin behorende gebouw grondig gerenoveerd. Kozijnen en ramen werden vernieuwd, er kwam een invalidentoilet en er werd flink geïnvesteerd in schilderwerk en aankleding van het gebouw.

Maar het beheer van het gebouw, het draaiend houden van de diverse clubs en activiteiten werd door de jaren heen steeds lastiger. Er ontstond een gebrek aan vrijwilligers en de belangstelling voor al die activiteiten nam zienderogen af. Het gebouw werd een molensteen om de nek van de vereniging.

Na een periode van bestuurlijke crisis stemden de leden van de Wijk- en Speeltuinvereniging in maart 2013 vóór het voorstel van het interim-bestuur om de statuten aan te passen. Hiermee werd afscheid genomen van de activiteiten van de wijkvereniging en het bijbehorende gebouw aan de Ferdinand Bolstraat. De vereniging besloot zich weer bezig te houden met het oorspronkelijke doel: de speeltuin aan de Albert Cuypstraat.

Het gebouw werd afgestoten en overgedragen aan de gemeente Zwolle. Inmiddels is het in gebruik bij de Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle. Er vinden in het gebouw activiteiten plaats voor jong en oud. Het vormt een geweldige aanvulling op het sociale leven in de Diezerpoort.

Inmiddels gaat het weer goed met de speeltuinvereniging. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen de tuin.

Voor leden is de toegang gratis. Het lidmaatschap kost 17,50 euro per gezin per jaar.


U kunt lid worden door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen. U krijgt dan een bevestiging van uw inschrijving met het verzoek om 17,50 euro over te maken.