Ledenvergadering op vrijdag 12 april

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Speeltuin Het Noorden vindt plaats op vrijdag 12 april. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van ‘Dans & Creatief’ aan de Ferdinand Bolstraat 2 in Zwolle (voormalige gebouw van de Wijk- en Speeltuinvereniging). De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur liggen de notulen, het jaarverslag en het financieel jaarverslag ter inzage.

Op de agenda staan onder andere:

  • de benoeming van de kascommissie,
  • de bestuursverkiezingen,
  • de vaststelling van de contributie en
  • de goedkeuring van de notulen, het jaarverslag en de boekhouding.
Gebouw aan de Ferdinand Bolstraat 2 in Zwolle.
Gebouw aan de Ferdinand Bolstraat 2 in Zwolle.